2019

/2019
2019 2020-01-08T09:48:03+00:00

Engineering the Electronic Structure of Submonolayer Pt on Intermetallic Pd3Pb via Charge Transfer Boosts the Hydrogen Evolution Reaction.

作者:Yao, Yancai; Gu, Xiang-Kui; He, Dongsheng; Li, Zhijun; Liu, Wei; Xu, Qian; Yao, Tao; Lin, Yue; Wang, Hui-Juan; Zhao, Changming; Wang, Xiaoqian; Yin, Peiqun; Li, Hai; Hong, Xun; Wei, Shiqiang; Li, Wei-Xue; Li, Yadong; Wu, Yuen

Journal of the American Chemical Society

卷:141期:51页:19964-19968

DOI:10.1021/jacs.9b09391

出版年: 2019-Dec-26 (Epub 2019 Dec 10)

Tuning the Coordination Environment in Single-Atom Catalysts to Achieve Highly Efficient Oxygen Reduction Reactions.

作者:Zhang, Jinqiang; Zhao, Yufei; Chen, Chen; Huang, Yu-Cheng; Dong, Chung-Li; Chen, Chih-Jung; Liu, Ru-Shi; Wang, Chengyin; Yan, Kang; Li, Yadong; Wang, Guoxi

Journal of the American Chemical Society

卷:141期:51页:20118-20126

DOI:10.1021/jacs.9b09352

出版年: 2019-Dec-26 (Epub 2019 Dec 17)

Well-Defined Materials for Heterogeneous Catalysis: From Nanoparticles to Isolated Single-Atom Sites.

作者:Li, Zhi; Ji, Shufang; Liu, Yiwei; Cao, Xing; Tian, Shubo; Chen, Yuanjun; Niu, Zhiqiang; Li, Yadong

Chemical reviews

DOI:10.1021/acs.chemrev.9b00311

出版年: 2019-Dec-23 (Epub 2019 Dec 23)

Carbon nanotube-encapsulated cobalt for oxygen reduction: integration of space confinement and N-doping

作者:Wang, QC (Wang, Qichen)[ 1,2 ] ; Ye, K (Ye, Ke)[ 3 ] ; Xu, L (Xu, Liang)[ 4 ] ; Hu, W (Hu, Wei)[ 5 ] ; Lei, YP (Lei, Yongpeng)[ 1,2 ] ; Zhang, Y (Zhang, Yi)[ 2 ] ; Chen, Y (Chen, Yin)[ 2 ] ; Zhou, KC (Zhou, Kechao)[ 1 ] ; Jiang, J (Jiang, Jun)[ 3 ] ; Basset, JM (Basset, Jean M.)[ 6 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 7 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 7 ]

CHEMICAL COMMUNICATIONS

卷: 55期: 98页: 14801-14804

DOI: 10.1039/c9cc08439h

出版年: DEC 21 2019

Atomic interface effect of a single atom copper catalyst for enhanced oxygen reduction reactions

作者:Jiang, ZL (Jiang, Zhuoli)[ 1 ] ; Sun, WM (Sun, Wenming)[ 2 ] ; Shang, HS (Shang, Huishan)[ 1 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 1 ] ; Sun, TT (Sun, Tingting)[ 3 ] ; Li, HJ (Li, Haijing)[ 4 ] ; Dong, JC (Dong, Juncai)[ 4 ] ; Zhou, J (Zhou, Jing)[ 5 ] ; Li, Z (Li, Zhi)[ 6 ] ; Wang, Y (Wang, Yu)[ 5 ] ; Cao, R (Cao, Rui)[ 7 ] ; Sarangi, R (Sarangi, Ritimukta)[ 7 ] ; Yang, ZK (Yang, Zhengkun)[ 8 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 6 ] ; Zhang, JT (Zhang, Jiatao)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 6 ] 

ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE

卷: 12期: 12页: 3508-3514

DOI: 10.1039/c9ee02974e

出版年: DEC 1 2019

Science China Materials enters its sixth year

作者:Wang, GL (Wang, Guilin)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 2 ]

SCIENCE CHINA-MATERIALS

DOI: 10.1007/s40843-019-1223-3

在线发表日期: NOV 2019

Engineering the Atomic Interface with Single Platinum Atoms for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Production.

作者:Chen, Yuanjun; Ji, Shufang; Sun, Wenming; Lei, Yongpeng; Wang, Qichen; Li, Ang; Chen, Wenxing; Zhou, Gang; Zhang, Zedong; Wang, Yu; Zheng, Lirong; Zhang, Qinghua; Gu, Lin; Han, Xiaodong; Wang, Dingsheng; Li, Yadong

Angewandte Chemie (International ed. in English)

DOI:10.1002/anie.201912439

出版年: 2019-Oct-26 (Epub 2019 Oct 26)

Three-dimensional open nano-netcage electrocatalysts for efficient pH-universal overall water splitting

作者:Zhuang, ZW (Zhuang, Zewen)[ 1 ] ; Wang, Y (Wang, Yu)[ 1,7 ] ; Xu, CQ (Xu, Cong-Qiao)[ 2 ] ; Liu, SJ (Liu, Shoujie)[ 1 ] ; Chen, C (Chen, Chen)[ 1 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1 ] ; Zhuang, ZB (Zhuang, Zhongbin)[ 3,4 ] ; Xiao, H (Xiao, Hai)[ 1 ] ; Pan, Y (Pan, Yuan)[ 1 ] ; Lu, SQ (Lu, Siqi)[ 3,4 ] ; Yu, R (Yu, Rong)[ 5,6 ] ; Cheong, WC (Cheong, Weng-Chon)[ 1 ] ; Cao, X (Cao, Xing)[ 1 ] ; Wu, KL (Wu, Konglin)[ 1 ] ; Sun, KA (Sun, Kaian)[ 1 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Li, J (Li, Jun)[ 1,2 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ] .

NATURE COMMUNICATIONS

卷: 10文献号: 4875

DOI: 10.1038/s41467-019-12885-0

出版年: OCT 25 2019

A general synthesis approach for amorphous noble metal nanosheets

作者:Wu, G (Wu, Geng)[ 1 ] ; Zheng, XS (Zheng, Xusheng)[ 2 ] ; Cui, PX (Cui, Peixin)[ 3 ] ; Jiang, HY (Jiang, Hongyu)[ 4 ] ; Wang, XQ (Wang, Xiaoqian)[ 1 ] ; Qu, YT (Qu, Yunteng)[ 1 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 5 ] ; Lin, Y (Lin, Yue)[ 6 ] ; Li, H (Li, Hai)[ 7,8 ] ; Han, X (Han, Xiao)[ 1 ] ; Hu, YM (Hu, Yanmin)[ 1 ] ; Liu, PG (Liu, Peigen)[ 1 ] ; Zhang, QH (Zhang, Qinghua)[ 4 ] ; Ge, JJ (Ge, Jingjie)[ 1 ] ; Yao, YC (Yao, Yancai)[ 1 ] ; Sun, RB (Sun, Rongbo)[ 1 ] ; Wu, Y (Wu, Yuen)[ 1 ] ; Gu, L (Gu, Lin)[ 4 ] ; Hong, X (Hong, Xun)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1,9 ] 

NATURE COMMUNICATIONS

卷: 10文献号: 4855

DOI: 10.1038/s41467-019-12859-2

出版年: OCT 24 2019

Single-atom electrocatalysis: a new approach to in vivo electrochemical biosensing

作者:Hou, HF (Hou, Hanfeng)[ 1 ] ; Mao, JJ (Mao, Junjie)[ 4 ] ; Han, YH (Han, Yunhu)[ 3 ] ; Wu, F (Wu, Fei)[ 2 ] ; Zhang, MN (Zhang, Meining)[ 1 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 3 ] ; Mao, LQ (Mao, Lanqun)[ 2 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 3 ]

SCIENCE CHINA-CHEMISTRY

DOI: 10.1007/s11426-019-9605-0

在线发表日期: OCT 2019

PdAg bimetallic electrocatalyst for highly selective reduction of CO2 with low COOH* formation energy and facile CO desorption

作者::Lin, R (Lin, Rui)[ 1 ] ; Ma, XL (Ma, Xuelu)[ 2 ] ; Cheong, WC (Cheong, Weng-Chon)[ 1 ] ; Zhang, C (Zhang, Chao)[ 1 ] ; Zhu, W (Zhu, Wei)[ 3 ] ; Pei, JJ (Pei, Jiajing)[ 3 ] ; Zhang, KY (Zhang, Kaiyue)[ 4 ] ; Wang, B (Wang, Bin)[ 5 ] ; Liang, SY (Liang, Shiyou)[ 6 ] ; Liu, YX (Liu, Yuxi)[ 4 ] ; Zhuang, ZB (Zhuang, Zhongbin)[ 3 ] ; Yu, R (Yu, Rong)[ 6 ] ; Xiao, H (Xiao, Hai)[ 1 ] ; Li, J (Li, Jun)[ 1 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1 ] ; Chen, C (Chen, Chen)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

NANO RESEARCH

卷: 12期: 11页: 2866-2871

DOI: 10.1007/s12274-019-2526-1

出版年: NOV 2019

在线发表日期: OCT 2019

In situ embedding Co9S8 into nitrogen and sulfur codoped hollow porous carbon as a bifunctional electrocatalyst for oxygen reduction and hydrogen evolution reactions

作者:Zhang, SL (Zhang, Shaolong)[ 1,2,3 ] ; Zhai, D (Zhai, Dong)[ 4,5,6 ] ; Sun, TT (Sun, Tingting)[ 2 ] ; Han, AJ (Han, Aijuan)[ 2 ] ; Zhai, YL (Zhai, Yanliang)[ 7,8 ] ; Cheong, WC (Cheong, Weng-Chon)[ 2 ] ; Liu, Y (Liu, Yi)[ 4,5 ] ; Su, CL (Su, Chenliang)[ 1 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 2 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 2 ]

APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL

卷: 254页: 186-193

DOI: 10.1016/j.apcatb.2019.04.096

出版年: OCT 5 2019

Metal-organic frameworks-derived nitrogen-doped carbon supported nanostructured PtNi catalyst for enhanced hydrosilylation of 1-octene

作者:Wen, JF (Wen, Junfeng)[ 1,2 ] ; Chen, YJ (Chen, Yuanjun)[ 2 ] ; Ji, SF (Ji, Shufang)[ 2 ] ; Zhang, J (Zhang, Jian)[ 2 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 2 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 2 ]

NANO RESEARCH

卷: 12 期: 10 页: 2584-2588

DOI: 10.1007/s12274-019-2490-9

出版年: OCT 2019

Synergistically Interactive Pyridinic-N-MoP Sites: Identified Active Centers for Enhanced Hydrogen Evolution in Alkaline Solution

作者:CZhao, D (Zhao, Di)[ 1 ] ; Sun, KA (Sun, Kaian)[ 1,2 ] ; Cheong, WC (Cheong, Weng-Chon)[ 1 ] ; Zheng, LR (Zheng, Lirong)[ 1,3 ] ; Zhang, C (Zhang, Chao)[ 1 ] ; Liu, SJ (Liu, Shoujie)[ 1 ] ; Cao, X (Cao, Xing)[ 1 ] ; Wu, KL (Wu, Konglin)[ 1 ] ; Pan, Y (Pan, Yuan)[ 1 ] ; Zhuang, ZW (Zhuang, Zewen)[ 1 ] ; Hu, BT (Hu, Botao)[ 1 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1 ] ; Chen, C (Chen, Chen)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION

DOI: 10.1002/anie.201908760

在线发表日期: SEP 2019

Isolated Iron Single-Atomic Site-Catalyzed Chemoselective Transfer Hydrogenation of Nitroarenes to Arylamines

作者:Cheong, WC (Cheong, Weng-Chon)[ 1 ] ; Yang, WJ (Yang, Wenjuan)[ 1 ] ; Zhang, J (Zhang, Jian)[ 1 ] ; Li, Y (Li, Yang)[ 1 ] ; Zhao, D (Zhao, Di)[ 1 ] ; Liu, SJ (Liu, Shoujie)[ 1,2 ] ; Wu, KL (Wu, Konglin)[ 1,2 ] ; Liu, QG (Liu, Qinggang)[ 1 ] ; Zhang, C (Zhang, Chao)[ 1 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1 ] ; Chen, C (Chen, Chen)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES

卷: 11期: 37页: 33819-33824

DOI: 10.1021/acsami.9b09125

出版年: SEP 18 2019

Functionalization of Hollow Nanomaterials for Catalytic Applications: Nanoreactor Construction

作者:Zhu, W (Zhu, Wei)[ 1,2,3 ] ; Chen, Z (Chen, Zheng)[ 1 ] ; Pan, Y (Pan, Yuan)[ 1 ] ; Dai, RY (Dai, Ruoyun)[ 1 ] ; Wu, Y (Wu, Yue)[ 1 ] ; Zhuang, ZB (Zhuang, Zhongbin)[ 2,3 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1 ] ; Chen, C (Chen, Chen)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

ADVANCED MATERIALS

卷: 31期: 38特刊: SI

文献号: 1800426

DOI: 10.1002/adma.201800426

出版年: SEP 2019

Metal organic frameworks derived single atom catalysts for electrocatalytic energy conversion

作者:Sun, TT (Sun, Tingting)[ 1 ] ; Xu, LB (Xu, Lianbin)[ 2 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

NANO RESEARCH

卷: 12期: 9 页: 2067-2080 特刊: SI

DOI: 10.1007/s12274-019-2345-4

出版年: SEP 2019

Isolating contiguous Pt atoms and forming Pt-Zn intermetallic nanoparticles to regulate selectivity in 4-nitrophenylacetylene hydrogenation

作者:Han, AJ (Han, Aijuan)[ 1,2 ] ; Zhang, J (Zhang, Jian)[ 2 ] ; Sun, WM (Sun, Wenming)[ 3 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 2,4 ] ; Zhang, SL (Zhang, Shaolong)[ 2 ] ; Hang, YH (Hang, Yunhu)[ 2 ] ; Feng, QC (Feng, Quanchen)[ 2 ] ; Zheng, LR (Zheng, Lirong)[ 5 ] ; Gu, L (Gu, Lin)[ 6 ] ; Chen, C (Chen, Chen)[ 2 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 2 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 2 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 2 ] 

NATURE COMMUNICATIONS

卷: 10文献号: 3787

DOI: 10.1038/s41467-019-11794-6

出版年: AUG 22 2019

High-Concentration Single Atomic Pt Sites on Hollow CuSx for Selective O-2 Reduction to H2O2 in Acid Solution

作者:Shen, RG (Shen, Rongan)[ 1 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 1 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1 ] ; Lu, SQ (Lu, Siqi)[ 2,3 ] ; Zheng, LR (Zheng, Lirong)[ 4 ] ; Cao, X (Cao, Xing)[ 1 ] ; Wang, Y (Wang, Yu)[ 1 ] ; Zhu, W (Zhu, Wei)[ 1 ] ; Zhang, JT (Zhang, Juntao)[ 2,3 ] ; Zhuang, ZB (Zhuang, Zhongbin)[ 2,3 ] ; Chen, C (Chen, Chen)[ 1 ] ; Wang, DG (Wang, Dingeng)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

CHEM

卷: 5期: 8 页: 2099-2110

DOI: 10.1016/j.chempr.2019.04.024

出版年: AUG 8 2019

Strain Regulation to Optimize the Acidic Water Oxidation Performance of Atomic-Layer IrOx

作者:Meng, G (Meng, Ge)[ 1,2 ] ; Sun, WM (Sun, Wenming)[ 3 ] ; Mon, AA (Mon, Aye Aye)[ 1 ] ; Wu, X (Wu, Xuan)[ 4 ] ; Xia, LY (Xia, Longyu)[ 1 ] ; Han, AJ (Han, Aijuan)[ 1 ] ; Wang, Y (Wang, Yu)[ 5 ] ; Zhuang, ZB (Zhuang, Zhongbin)[ 6,7 ] ; Liu, JF (Liu, Junfeng)[ 1 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 2 ] 

ADVANCED MATERIALS

卷: 31期: 37文献号: 1903616

DOI: 10.1002/adma.201903616

出版年: SEP 2019

在线发表日期: AUG 2019

Mesoporous Nitrogen-Doped Carbon-Nanosphere-Supported Isolated Single-Atom Pd Catalyst for Highly Efficient Semihydrogenation of Acetylene

作者:Feng, QC (Feng, Quanchen)[ 1 ] ; Zhao, S (Zhao, Shu)[ 2 ] ; Xu, Q (Xu, Qi)[ 1 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 1 ] ; Tian, SB (Tian, Shubo)[ 1 ] ; Wang, Y (Wang, Yu)[ 3 ] ; Yan, WS (Yan, Wensheng)[ 4 ] ; Luo, J (Luo, Jun)[ 5 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

ADVANCED MATERIALS

卷: 31期: 36文献号: 1901024

DOI: 10.1002/adma.201901024

出版年: SEP 2019

在线发表日期: JUL 2019

Two-Step Carbothermal Welding To Access Atomically Dispersed Pd-1 on Three-Dimensional Zirconia Nanonet for Direct Indole Synthesis

作者:Zhao, YF (Zhao, Yafei)[ 1 ] ; Zhou, H (Zhou, Huang)[ 1 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 3 ] ; Tong, YJ (Tong, Yujing)[ 1 ] ; Zhao, C (Zhao, Chao)[ 1 ] ; Lin, Y (Lin, Yue)[ 1 ] ; Jiang, Z (Jiang, Zheng)[ 5 ] ; Zhang, QW (Zhang, Qingwei)[ 1 ] ; Xue, ZG (Xue, Zhenggang)[ 1 ] ; Cheong, WC (Cheong, Weng-Chon)[ 2 ] ; Jin, BJ (Jin, Benjin)[ 1 ] ; Zhou, FY (Zhou, Fangyao)[ 1 ] ; Wang, WY (Wang, Wenyu)[ 1 ] ; Chen, M (Chen, Min)[ 1 ] ; Hong, X (Hong, Xun)[ 1 ] ; Dong, JC (Dong, Juncai)[ 4 ] ; Wei, SQ (Wei, Shiqiang)[ 6 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 2 ] ; Wu, Y (Wu, Yuen)[ 1 ]

JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

卷: 141 期: 27 页: 10590-10594

DOI: 10.1021/jacs.9b03182

出版年: JUL 10 2019

Single-atomic-site cobalt stabilized on nitrogen and phosphorus co-doped carbon for selective oxidation of primary alcohols

作者:Ji, SF (Ji, Shufang)[ 1 ] ; Chen, YJ (Chen, Yuanjun)[ 1 ] ; Zhang, ZD (Zhang, Zedong)[ 1 ] ; Cheong, WC (Cheong, Weng-Chon)[ 1 ] ; Liu, ZR (Liu, Zirui)[ 1 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

NANOSCALE HORIZONS

卷: 4期: 4 页: 902-906

DOI: 10.1039/c9nh00036d

出版年: JUL 1 2019 019

Convenient fabrication of BiOBr ultrathin nanosheets with rich oxygen vacancies for photocatalytic selective oxidation of secondary amines

作者:Tong, XJ (Tong, Xuanjue)[ 1 ] ; Cao, X (Cao, Xing)[ 1 ] ; Han, T (Han, Tong)[ 1 ] ; Cheong, WC (Cheong, Weng-Chon)[ 1 ] ; Lin, R (Lin, Rui)[ 1 ] ; Chen, Z (Chen, Zheng)[ 1 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Chen, C (Chen, Chen)[ 1 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

NANO RESEARCH

卷: 12期: 7 页: 1625-1630

DOI: 10.1007/s12274-018-2404-x

出版年: JUL 2019

Selective hydrogenation of N-heterocyclic compounds over rhodium-copper bimetallic nanocrystals under ambient conditions

作者:Mateen, M (Mateen, Muhammad) ; Shah, K (Shah, Khadim); Chen, Z (Chen, Zheng); Chen, C (Chen, Chen); Li, YD (Li, Yadong)

NANO RESEARCH

卷: 12 期: 7页: 1631-1634

DOI: 10.1007/s12274-019-2411-y

出版年: JUL 2019

Two-Step Carbothermal Welding To Access Atomically Dispersed Pd1 on Three-Dimensional Zirconia Nanonet for Direct Indole Synthesis.

作者:Zhao, Yafei; Zhou, Huang; Chen, Wenxing; Tong, Yujing; Zhao, Chao; Lin, Yue; Jiang, Zheng; Zhang, Qingwei; Xue, Zhenggang; Cheong, Weng-Chon; Jin, Benjin; Zhou, Fangyao; Wang, Wenyu; Chen, Min; Hong, Xun; Dong, Juncai; Wei, Shiqiang; Li, Yadong; Wu, Yuen.

Journal of the American Chemical Society

DOI:10.1021/jacs.9b03182

出版年: 2019-Jun-17 (Epub 2019 Jun 17)

A General Strategy for Fabricating Isolated Single Metal Atomic Site Catalysts in Y Zeolite.

作者:Liu, Yiwei; Li, Zhi; Yu, Qiuying; Chen, Yanfei; Chai, Ziwei; Zhao, Guofeng; Liu, Shoujie; Cheong, Weng-Chon; Pan, Yuan; Zhang, Qinghua; Gu, Lin; Zheng, Lirong; Wang, Yu; Lu, Yong; Wang, Dingsheng; Chen, Chen; Peng, Qing; Liu, Yunqi; Liu, Limin; Chen, Jiesheng; Li, Yadong

Journal of the American Chemical Society

DOI:10.1021/jacs.9b02936

出版年: 2019-Jun-12 (Epub 2019 May 30)

2D MOF induced accessible and exclusive Co single sites for an efficient O-silylation of alcohols with silanes

作者:Wang, X (Wang, Xin)[ 1 ] ; Li, P (Li, Peng)[ 1 ] ; Li, ZJ (Li, Zhijun)[ 1 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 2 ] ; Zhou, H (Zhou, Huang)[ 1 ] ; Zhao, YF (Zhao, Yafei)[ 1 ] ; Wang, XQ (Wang, Xiaoqian)[ 1 ] ; Zheng, LR (Zheng, Lirong)[ 3 ] ; Dong, JC (Dong, Juncai)[ 3 ] ; Lin, Y (Lin, Yue)[ 1 ] ; Zheng, XS (Zheng, Xusheng)[ 4 ] ; Yan, WS (Yan, Wensheng)[ 4 ] ; Yang, J (Yang, Jian)[ 1 ] ; Yang, ZK (Yang, Zhengkun)[ 1 ] ; Qu, YT (Qu, Yunteng)[ 1 ] ; Yuan, TW (Yuan, Tongwei)[ 1 ] ; Wu, Y (Wu, Yuen)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 2 ]

CHEMICAL COMMUNICATIONS

DOI: 10.1039/c9cc01717h

出版年: JUN 11 2019

Regulating the Catalytic Performance of Single-Atomic-Site Ir Catalyst for Biomass Conversion by Metal-Support Interactions

作者:Tian, SB (Tian, Shubo)[ 1 ] ; Gong, WB (Gong, Wanbing)[ 2 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 1 ] ; Lin, N (Lin, Na)[ 3 ] ; Zhu, YQ (Zhu, Youqi)[ 1 ] ; Feng, QC (Feng, Quanchen)[ 1 ] ; Xu, Q (Xu, Qi)[ 1 ] ; Fu, Q (Fu, Qiang)[ 4 ] ; Chen, C (Chen, Chun)[ 2 ] ; Luo, J (Luo, Jun)[ 5 ] ; Yan, WS (Yan, Wensheng)[ 6 ] ; Zhao, HJ (Zhao, Huijun)[2 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

ACS CATALYSIS

DOI: 10.1021/acscatal.9b00322

出版年: JUN 2019

Defect engineering in earth-abundant electrocatalysts for CO2 and N-2 reduction

作者:Wang, QC (Wang, Qichen)[ 1,2 ] ; Lei, YP (Lei, Yongpeng)[ 1,2 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 3 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 3 ]

ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE

DOI: 10.1039/c8ee03781g

出版年: JUN 1 2019

Nitrogen-coordinated cobalt nanocrystals for oxidative dehydrogenation and hydrogenation of N-heterocycles

作者:Wu, Y (Wu, Yue)[ 1 ] ; Chen, Z (Chen, Zheng)[ 1 ] ; Cheong, WC (Cheong, Weng-Chon)[ 1 ] ; Zhang, C (Zhang, Chao)[ 1 ] ; Zheng, LR (Zheng, Lirong)[ 2 ] ; Yan, WS (Yan, Wensheng)[ 3 ] ; Yu, R (Yu, Rong)[ 4 ] ; Chen, C (Chen, Chen)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

CHEMICAL SCIENCE

DOI: 10.1039/c9sc00475k

出版年: MAY 28 2019

Sub-3 nm Rh nanoclusters confined within a metal–organic framework for enhanced hydrogen generation

作者:

CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL

DOI: 10.1039/c9cc00003h

出版年: APR 25 2019

Surface Atomic Regulation of Core-Shell Noble Metal Catalysts

作者:Ge, JJ (Ge, Jingjie)[ 1 ] ; Li, ZJ (Li, Zhijun)[ 1 ] ; Hong, X (Hong, Xun)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 2 ]

CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL

DOI: 10.1002/chem.201805332

出版年: APR 5 2019

Engineering the electronic structure of single atom Ru sites via compressive strain boosts acidic water oxidation electrocatalysis

作者:Yao, YC (Yao, Yancai)[ 1 ] ; Hu, SL (Hu, Sulei)[ 1 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 2 ] ; Huang, ZQ (Huang, Zheng-Qing)[ 3 ] ; Wei, WC (Wei, Weichen)[ 1 ] ; Yao, T(Yao, Tao)[ 4 ] ; Liu, RR (Liu, Ruirui)[ 5 ] ; Zang, KT (Zang, Ketao)[ 5 ] ; Wang, XQ (Wang, Xiaoqian)[ 1 ] ; Wu, G (Wu, Geng)[ 1 ] ; Yuan, WJ (Yuan, Wenjuan)[ 5 ] ; Yuan, TW (Yuan, Tongwei)[ 6 ] ; Zhu, BQ (Zhu, Baiquan)[ 1 ] ; Liu, W (Liu, Wei)[ 1 ] ; Li, ZJ (Li, Zhijun)[ 1 ] ; He, DS (He, Dongsheng)[ 1 ] ; Xue, ZG (Xue, Zhenggang)[ 1 ] ; Wang, Y (Wang, Yu)[ 7 ] ; Zheng, XS (Zheng, Xusheng)[ 4 ] ; Dong, JC (Dong, Juncai)[ 8 ] ; Chang, CR (Chang, Chun-Ran)[ 3 ] ; Chen, YX (Chen, Yanxia)[ 1 ] ; Hong, X(Hong, Xun)[ 1 ] ; Luo, J (Luo, Jun)[ 5 ] ; Wei, SQ (Wei, Shiqiang)[ 4 ] ; Li, WX (Li, Wei-Xue)[ 1 ] ; Strasser, P (Strasser, Peter)[ 9 ] ; Wu, YE (Wu, Yuen)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 2 ]

NATURE CATALYSIS

DOI: 10.1038/s41929-019-0246-2

出版年: APR 2019

Atomically Dispersed Ruthenium Species Inside Metal-Organic Frameworks: Combining the High Activity of Atomic Sites and the Molecular Sieving Effect of MOFs.

作者:Ji, Shufang; Chen, Yuanjun; Zhao, Shu; Chen, Wenxing; Shi, Lijun; Wang, Yu; Dong, Juncai; Li, Zhi; Li, Fuwei; Chen, Chen; Peng, Qing; Li, Jun; Wang, Dingsheng; Li, Yadong

Angewandte Chemie (International ed. in English)

DOI:10.1002/anie.201814182

出版年: 2019-Mar-22 (Epub 2019 Feb 25)

Thermal Emitting Strategy to Synthesize Atomically Dispersed Pt Metal Sites from Bulk Pt Metal.

作者:Qu, Yunteng; Chen, Bingxu; Li, Zhijun; Duan, Xuezhi; Wang, Liguang; Lin, Yue; Yuan, Tongwei; Zhou, Fangyao; Hu, Yidong; Yang, Zhengkun; Zhao, Changming; Wang, Jing; Zhao, Chao; Hu, Yanmin; Wu, Geng; Zhang, Qinghua; Xu, Qian; Liu, Bingyao; Gao, Peng; You, Rui; Huang, Weixin; Zheng, Lirong; Gu, Lin; Wu, Yuen; Li, Yadong

Journal of the American Chemical Society

DOI:10.1021/jacs.8b09834

出版年: 2019-Mar-20 (Epub 2019 Mar 06)

Boosting Oxygen Reduction Catalysis with Fe-N-4 Sites Decorated Porous Carbons toward Fuel Cells

作者:Yang, ZK (Yang, Zhengkun)[ 1 ] ; Wang, Y (Wang, Yu)[ 3 ] ; Zhu, MZ (Zhu, Mengzhao)[ 1 ] ; Li, ZJ (Li, Zhijun)[ 1 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 4 ] ; Wei, WC (Wei, Weichen)[ 1 ] ; Yuan, TW (Yuan, Tongwei)[ 6 ] ; Qu, YT (Qu, Yunteng)[ 1 ] ; Xu, Q (Xu, Qian)[ 5 ] ; Zhao, CM (Zhao, Changming)[ 1 ] ; Wang, X (Wang, Xin)[ 1 ] ; Li, P (Li, Peng)[ 1 ] ; Li, YF (Li, Yafei)[ 3 ] ; Wu, Y (Wu, Yuen)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 2 ]

ACS CATALYSIS

DOI: 10.1021/acscatal.8b04381

出版年: MAR 2019

Copper atom-pair catalyst anchored on alloy nanowires for selective and efficient electrochemical reduction of CO2

作者:Jiao, JQ (Jiao, Jiqing)[ 1,2 ] ; Lin, R (Lin, Rui)[ 1 ] ; Liu, SJ (Liu, Shoujie)[ 3 ] ; Cheong, WC (Cheong, Weng-Chon)[ 1 ] ; Zhang, C (Zhang, Chao)[ 1 ] ; Chen, Z(Chen, Zheng)[ 1 ] ; Pan, Y (Pan, Yuan)[ 1 ] ; Tang, JG (Tang, Jianguo)[ 2 ] ; Wu, KL (Wu, Konglin)[ 1 ] ; Hung, SF (Hung, Sung-Fu)[ 4 ] ; Chen, HM (Chen, Hao Ming)[ 4] ; Zheng, LR (Zheng, Lirong)[ 5 ] ; Lu, Q (Lu, Qi)[ 6 ] ; Yang, X (Yang, Xuan)[ 7 ] ; Xu, BJ (Xu, Bingjun)[ 7 ] ; Xiao, H (Xiao, Hai)[ 1 ] ; Li, J (Li, Jun)[ 1 ] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1 ] ; Chen, C (Chen, Chen)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

NATURE CHEMISTRY

DOI: 10.1038/s41557-018-0201-x

出版年: MAR 2019

Trifunctional Self-Supporting Cobalt-Embedded Carbon Nanotube Films for ORR, OER, and HER Triggered by Solid Diffusion from Bulk Metal.

作者:Yang, Zhengkun; Zhao, Changming; Qu, Yunteng; Zhou, Huang; Zhou, Fangyao; Wang, Jing; Wu, Yuen; Li, Yadong

Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)

DOI:10.1002/adma.201808043

出版年: 2019-Mar (Epub 2019 Feb 05)

Unraveling the enzyme-like activity of heterogeneous single atom catalyst

作者:Zhao, C (Zhao, Chao)[ 1 ] ; Xiong, C (Xiong, Can)[ 1 ] ; Liu, XK (Liu, Xiaokang)[ 2 ] ; Qiao, M (Qiao, Man)[ 3 ] ; Li, ZJ (Li, Zhijun)[ 1 ] ; Yuan, TW (Yuan, Tongwei)[ 4 ] ; Wang, J (Wang, Jing)[ 1 ] ; Qu, YT (Qu, Yunteng)[ 1 ] ; Wang, XQ (Wang, XiaoQian)[ 1 ] ; Zhou, FY (Zhou, Fangyao)[ 1 ] ; Xu, Q (Xu, Qian)[ 2 ] ; Wang, SQ(Wang, Shiqi)[ 1 ] ; Chen, M (Chen, Min)[ 1 ] ; Wang, WY (Wang, Wenyu)[ 1 ] ; Li, YF (Li, Yafei)[ 3 ] ; Yao, T (Yao, Tao)[ 2 ] ; Wu, YE (Wu, Yuen)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 5 ]

CHEMICAL COMMUNICATIONS

DOI: 10.1039/c9cc00199a

出版年: FEB 25 2019

Solid-Diffusion Synthesis of Single-Atom Catalysts Directly from Bulk Metal for Efficient CO2 Reduction

作者:Zhao, CM (Zhao, Changming)[ 1 ] ; Wang, Y (Wang, Yu)[ 4 ] ; Li, ZJ (Li, Zhijun)[ 1 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 5 ] ; Xu, Q (Xu, Qian)[ 6 ] ; He, DS (He, Dongsheng)[ 7 ] ; Xi, DS (Xi, Desheng)[ 8 ] ; Zhang, QH (Zhang, Qinghua)[ 9 ] ; Yuan, TW (Yuan, Tongwei)[ 10 ] ; Qu, YT (Qu, Yunteng)[ 1 ] ; Yang, J (Yang, Jian)[ 1 ] ; Zhou, FY (Zhou, Fangyao)[ 1 ] ; Yang, ZK (Yang, Zhengkun)[ 1 ] ; Wang, XQ (Wang, Xiaoqian)[ 1 ] ; Wang, J (Wang, Jing)[ 1 ] ; Luo, J (Luo, Jun)[ 8 ] ; Li, YF (Li, Yafei)[ 4] ; Duan, HH (Duan, Haohong)[ 2 ] ; Wu, Y (Wu, Yuen)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 3 ]

JOULE

DOI: 10.1016/j.joule.2018.11.008

出版年: FEB 20 2019

Direct Observation of Nanoscale Light Confinement without Metal

作者:Liu, YX (Liu, Yunxin)[ 1,2,3 ] ; Vanacken, J (Vanacken, Johan)[ 2 ] ; Chen, XM (Chen, Xianmei)[ 2 ] ; Han, JB (Han, Junbo)[ 4 ] ; Zhong, ZQ (Zhong, Zhiqiang)[ 4 ] ; Xia, ZC (Xia, Zhengcai)[ 4 ] ; Chen, BR (Chen, Borong)[ 4 ] ; Wu, H (Wu, Huan)[ 4 ] ; Jin, Z (Jin, Zhao)[ 4 ] ; Ge, JY (Ge, Jun-Yi)[ 2 ] ; Huang, JW (Huang, Junwei)[ 2 ] ; Meng, L (Meng, Lei)[ 5 ] ; Duan, XF (Duan, Xiangfeng)[ 6 ] ; Huang, Y (Huang, Yu)[ 6 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1 ] ; Moshchalkov, VV (Moshchalkov, Victor V.)[ 2 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

ADVANCED MATERIALS

DOI: 10.1002/adma.201806341

出版年: FEB 15 2019

Ordered two-dimensional porous Co3O4 nanosheets as electrocatalysts for rechargeable Li-O-2 batteries

作者:Zhang, Y (Zhang, Yu)[ 1 ] ; Hu, MZ (Hu, Mingzhen)[ 2,3 ] ; Yuan, MW (Yuan, Mengwei)[ 1 ] ; Sun, GB (Sun, Genban)[ 1 ] ; Li, YF (Li, Yufeng)[ 1 ] ; Zhou, KB (Zhou, Kebin)[ 2 ] ; Chen, C (Chen, Chen)[ 3 ] ; Nan, CY (Nan, Caiyun)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 3 ]

NANO RESEARCH

DOI: 10.1007/s12274-018-2214-6

出版年: FEB 2019

Electronic structure and d-band center control engineering over M-doped CoP (M = Ni, Mn, Fe) hollow polyhedron frames for boosting hydrogen production

作者:Pan, Y (Pan, Yuan)[ 1 ] ; Sun, KA (Sun, Kaian)[ 2 ] ; Lin, Y (Lin, Yan)[ 2 ] ; Cao, X (Cao, Xing)[ 1 ] ; Cheng, YS (Cheng, Yuansheng)[ 3 ] ; Liu, SJ (Liu, Shoujie)[ 1,4 ] ; Zeng, LY (Zeng, Lingyou)[ 2 ] ; Cheong, WC (Cheong, Weng-Chon)[ 1 ] ; Zhao, D (Zhao, Di)[ 1 ] ; Wu, KL (Wu, Konglin)[ 1 ] ; Liu, Z (Liu, Zhi)[ 2 ] ; Liu, YQ (Liu, Yunqi)[ 2] ; Wang, DS (Wang, Dingsheng)[ 1 ] ; Peng, Q (Peng, Qing)[ 1 ] ; Chen, C (Chen, Chen)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

NANO ENERGY

DOI: 10.1016/j.nanoen.2018.11.034

出版年: FEB 2019

Design of Noble Metal Electrocatalysts on an Atomic Level

作者:Chao, TT (Chao, Tingting)[ 1 ] ; Hu, YM (Hu, Yanmin)[ 1 ] ; Hong, X (Hong, Xun)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 2 ]

CHEMELECTROCHEM

DOI: 10.1002/celc.201801189

出版年: JAN 18 2019

Topological self-template directed synthesis of multi-shelled intermetallic Ni3Ga hollow microspheres for the selective hydrogenation of alkyne

作者:Hu, MZ (Hu, Mingzhen)[ 1,2 ] ; Yang, WJ (Yang, Wenjuan)[ 1,3 ] ; Liu, SJ (Liu, Shoujie)[ 1,4 ] ; Zhu, W (Zhu, Wei)[ 1 ] ; Li, Y (Li, Yang)[ 1 ] ; Hu, BT (Hu, Botao)[ 1 ] ; Chen, Z (Chen, Zheng)[ 1 ] ; Shen, RA (Shen, Rongan)[ 1 ] ; Cheong, WC (Cheong, Weng-Chon)[ 1 ] ; Wang, Y (Wang, Yu)[ 1 ] ; Zhou, KB (Zhou, Kebin)[ 2 ] ; Peng, Q(Peng, Qing)[ 1 ] ; Chen, C (Chen, Chen)[ 1 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 1 ]

CHEMICAL SCIENCE

DOI: 10.1039/c8sc03178a

出版年: JAN 14 2019

A single-atom Fe-N-4 catalytic site mimicking bifunctional antioxidative enzymes for oxidative stress cytoprotection

作者:Ma, WJ (Ma, Wenjie)[ 1,2 ] ; Mao, JJ (Mao, Junjie)[ 3 ] ; Yang, XT (Yang, Xiaoti)[ 1,2 ] ; Pan, C (Pan, Cong)[ 1,2 ] ; Chen, WX (Chen, Wenxing)[ 4 ] ; Wang, M(Wang, Ming)[ 1,2 ] ; Yu, P (Yu, Ping)[ 1,2 ] ; Mao, LQ (Mao, Lanqun)[ 1,2 ] ; Li, YD (Li, Yadong)[ 5 ]

CHEMICAL COMMUNICATIONS

DOI: 10.1039/c8cc08116f

出版年: JAN 7 2019